Google krypterar samtliga sökningar

Google väljer att börja kryptera alla sökningar som görs i sökmotorn. Detta får som effekt att det inte går att se i analysverktyg vilka ord som levererat besökare till webbplatser.


Google Hummingbird

Hummingbird-uppdateringen har lanserats av Google.

Detta är en större uppdatering med förändringar i sökalgoritmen.

Målsättningen är att skapa mer precisa och snabbare sökningar hos Google. Intressant att se den eventuella förändringen framöver i sökresultatet.