Svag minskning inom skohandeln

Mars månads starka siffror höll inte i sig under april. Stilindex från Svensk Handel Stil, visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,8 procent jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning om 0,7 procent. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-april, har försäljningen av kläder minskat med 1 procent. Skoförsäljningen som sköt i höjden under mars månad har däremot ökat med 7,1 procent.

– Skohandelns svaga minskning får ändå ses som ett styrkebesked när april förra året var så stark som plus 16,5 procent. Kläder hade också en relativt stark jämförelsemånad med en aprilökning förra året på 4,3 procent, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Annonser

50% av mobilsökningarna är lokala

56 % av alla sökningar utanför hemmet sker på smarta mobiltelefoner, enligt en studie av Ipsos som Google beställt.

Smart mobilanvändarna är verkligen intresserade av lokal information som:

  • adresser
  • öppettider
  • dylikt.

4 av 5 amerikaner som informationssöker med smartmobiltelefon önskar se annonser med lokal information, enligt denna studie Ipsos gjort på Googles uppdrag.

Källa


Generationsskifte i kommunikationsfabriken

Jag läser sammanfattningen av rekryteringsfirman Hammer & Hanborgs årliga kommunikationsrapport Kommunikatören. Det är en gedigen undersökning baserad på drygt nästan 4 000 professionella kommunikatörer och marknadsförare i Sverige och Norge som svarat.

Det är en chockerande (men kanske inte så förvånande) läsning. Som konsult inom kommunikation ser dock jag oändliga affärsmöjligheter!

Mer än häften (!) anser att det saknas kommunikativ kompetens i ledningen (i offentlig sektor är siffran 67 procent!). Många chefer anses även sakna förståelse för vikten av digitala kanaler.

Källa


Cms:et är dött

Marknaden för cms eller publiceringssystem är i förändring. Faktum är att det egentligen inte går att prata om en cms-marknad längre. Anledningen är att publiceringsverktyget i dess traditionella mening, ett verktyg som används för att administrera innehållet på en sajt, blir allt mindre betydelsefullt. Istället krävs större integrerade systembyggen som också kan hantera e-handel, analys, personalisering, automatiserad marknadsföring, kundtjänst och crm, nyhetsbrev och så vidare. I branschen talas det därför idag om CXM, en förkortning som står för CustomerExperience Management. – ”Företag idag måste försöka förvandla sina okända besökare till kända besökare och bygga upp profiler på sina kunder som alltid finns med, säger Martin Edenström, cms och e-handelsexpert på Nansen” Länk


Responsiv webbdesign tar över webben

Mångdubbleringen av webbplatser som har en responsiv design är nu en sannolikhet. På bara två år ser vi en stor ökning av sajter som är responsiva.

I detalj kan vi säga att andelen responsiva webbplatser de senaste året har ökat med 22 procentenheter till 38 procent. Detta enligt rapporten ”Hur mår Sveriges webbplatser?” från Web Service Award.

MEN….

företagen hinner inte med besökarnas nya mobilvanor.

Fortfarande saknar 38 procent av svenska organisationer och företag en mobillösning.

E-handeln ligger dock i framkant med en mobillösning hos 78 procent av företagen.

 


Den digitala strategins vara eller icke vara

Det har blivit en del debatt angående att bolag, även stora bolag, saknar en digital strategi för hur företaget ska utvecklas och drivas i den allt mer digitaliserade världen.

Anders Rågsjö Thorell på Resume skriver att så många som 6 av 10 företag saknar detta. 6 av 10? Det är en väldigt hög siffra, men vad betyder det? Vad är en digital strategi och varför behövs en?

Som vi kan se ovan är det inte enbart enbart avsaknaden utav en strategi utan även insikten i att en sådan strategi faktiskt behövs. Hos företagen där strategin saknas finns med stor sannolikhet heller inte insikten om att strategin behövs och vad den ger. Utan att vara digitalt medveten är det svårt att komma till skott och ta fram en strategi. Företagen blir ju givetvis förlorare men även konsumenterna. Som kund/konsument vill du ha informationen här och nu, inte snart eller via ett brev en vecka senare.

För bara 10 år sedan skulle inte många i ledande befattning ha trott på potentialen på internet. De som gjorde det och även gjorde slag i saken tog med största säkerhet en stor del av marknaden. Då behövdes inte en digital strategi. Men i och med stora händelser på internet så börjar fler och fler förstå potentialen och vad vinsten kan bli. Det är ungefär som att sälja en ubåt på Sergels Torg. Inte troligt att så många vill köpa och med en bättre taktik/strategi hade du som företagare givetvis insett detta och istället försökt sälja den på andra marknader. Detsamma gäller på internet och det är därför det är viktigt att först förstå att strategin saknas och sedan göra något åt det.

Läs mer: http://hammerhanborg.com/bloggen/2014/04/foretag-agerar-utan-plan-i-den-digitala-varlden


Ny GMail

Googles Gmail är en praktisk och funktionsfrisk mejltjänst, men dess gränssnitt lämnar mycket att önska. Nu ser det emellertid ut som om Google planerar att fräscha upp utseendet med ett modernare och enklare användargränssnitt.

Av bilderna att döma är det nya gränssnittet kraftigt förenklat och ser mer ut som en mobil app jämfört med det nuvarande utseendet. Med största sannolikhet vill Google skapa ett gränssnitt som ser ut och fungerar på samma sätt oavsett vilken typ av enhet som används.

Källa: http://www.idg.se/2.1085/1.560441/ar-det-har-gmails-nya-utseende