Makalösa Föräldrar väljer Laios för förstudie och ny webbplats

Riksorganisationen Makalösa föräldrar väljer Laios för framtagandet av nya webbplats med fokus på nyckeltal. Makalösas vision är att ensamföräldern och dess barn skall ha samma förutsättningar som föräldrar och barn i den traditionella kärnfamiljen. Laios uppdrag är att hjälpa Makalösa i detta genom att ta fram en ny digital kanal.

LaiosPre Förstudie