Svag minskning inom skohandeln

Mars månads starka siffror höll inte i sig under april. Stilindex från Svensk Handel Stil, visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 3,8 procent jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en minskning om 0,7 procent. Sett till utvecklingen hittills i år, januari-april, har försäljningen av kläder minskat med 1 procent. Skoförsäljningen som sköt i höjden under mars månad har däremot ökat med 7,1 procent.

– Skohandelns svaga minskning får ändå ses som ett styrkebesked när april förra året var så stark som plus 16,5 procent. Kläder hade också en relativt stark jämförelsemånad med en aprilökning förra året på 4,3 procent, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.


Video email marketing

”No other marketing medium can communicate as quickly and effectively as video. Therefore, using video in your email marketing makes a lot of sense if you want to try to increase conversions, brand awareness or help educate your customers.

Approximately half of the marketers who used video in email campaigns saw increased click-through rates, increased time spent reading the email, and increased sharing and forwarding.”