Mässa

Vi skapar i år tillsammans med Kistamässan och våra aktiva partners en konferens kring framtiden IT-tjänster i världsklass!

Var med och utvecklas tillsammans med talare, utställare och experter från branschen.

Som deltagare ska du få med dig att ha lyssnat på intressanta föredrag, fått kunskap och utbildning inom något nytt område samt knutit nya givande kontakter på konferensen.

Intressanta ämnen på konferensen

  • Molnet
  • Outsourcing
  • Agil processutveckling
  • Innovationer och Googlemodellen
  • ITIL och IT-leveransen
  • Appar och sociala medier
  • Hur kan man styra supporten
  • The Digital Enterprise
  • PM3 i samspel med ITIL
  • ITAM och ITIL/ISO20000

Läs mer